Không gian sống trở nên thú vị hơn khi bầu không khí có mùi thơm